Home » SD kelas 6 » BANK SOAL SD KELAS 6 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

BANK SOAL SD KELAS 6 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Posted at June 19th, 2013
Product Description : BANK SOAL SD KELAS 6 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
1.       Khulafa’ merupakan jamak dari kata kholifah yang berarti …
a.      Pengganti          b. Penyelamat            c. Pemenang            d. Penyejuk
2.       Tugas khulafaurrosyidin yaitu sebagai …
a.  Pemimpin negara    b. Pemimpin Umat Islam   c. Pemimpin Agama   d. Jawaban a, b, c benar
3. Salah satu tugas Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa di gantikan oleh  khulafaurrasyidin adalah sebagai …
a.   Pemimpin Negara     b. Pemimpin agama   c. Pembawa risalah     d. pemimpin umat Islam
4.   Umar bin Khattab di angkat sebgai khalifah dengan cara …
a.  Di tunjuk oleh Abu Bakar Assyidiq      c. Di tunjuk berdasarkan wahyu Allah SWT
b.   Di pilih oleh kaum muslimin                   d. Di pilih oleh dewan formatur
5.  Nama berikut yang bukan merupakan khulafaur rasyidin adalah …
a.      Abu Bakar As-Syidiq                                                  c. usman bin Affan
b.      Umar bin Khattab                                      d. Zubair bin Awwam
6.   Dewan syura atau formatur di bentuk oleh …
a.      Abu Bakar As-Syidiq                                   c. usman bin Affan
b.      Umar bin Khattab                                        d. Zubair bin Awwam
7.  Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kaum Ansor dan kaum Muhajirin mengadakan musyawarah di …
a.      Masjid Nabawi           b. Saqifah Bani Sa’idah        c. rumah Saad bin Mulaz  d. Masjidil Haram
8.   Kholifatu Rosulillah adalah gelar yang di pergunakan oleh …
a. Abu Bakar Assyidiq   b. Umar bin Khatab      c. Zubair bin Awwam      d. Kholid bin Walid
9. Di dalam Al-Qur’an Pergantian pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad …
a.      Menyebutkan nama-nama pemimpinnya     c. Menjelaskan sedikit
b.      Tidak menjelaskan tersebut                                d. Menjelaskan secara lengkap
10.   Khalifah yang pertama menggantikan Nabi Muhammad yaitu …
a.      Abu Bakar Asyidiq     b. Umar bin Khatab               c. usman bin Affan             d. Ali bin Abi Thalib
11.   Abu Bakar lahir pada tahun …
a.       571 M            b. 572 M               c. 573 M                d. 574 M
12.   Abu Bakar mendapat gelar As-Syidiq dari Nabi Muhammad karena …
a.       Abu Bakar selalu jujur
b.      Abu Bakar selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam segala peristiwa
c.       Abu Bakar sopan dalam bicara
d.      Abu Bakar seorang yang dermawan
13.   Diantara sahabat yang masuk Islam atas ajakan Abu Baar As-Syidiq adalah …
a.  Ali bin Abi Thalib    b. Umar bin Khatab      c. usman bin Affan     d. Khotijah
14.   Salah satu ilmu yang di kuasai oleh Abu Bakar As Syidiq dengan baik adalah …
a.      Ilmu tajwid       b. Ilmu hitam           c. Ilmu Nasab            d. Ilmu Qiroah
15.   Putri Abu Bakar yang menjadi istri Nabi Muhammad bernama …
a.      Khotijah              b. Asma                    c. Aisyah                d. Fatimah
16.   Serangkaian perang menghadapi kaum murtad di sebut …
a. Perang Riddah   b. Perang Gamamah      c. Perang Yarmuk     d. Perang Uhud
17.   Panglima perang dari umat Islam pada perang Yarmu’ adalah …
a.       Yasid bin Abu Sufyan                 c. Kholid bin Walid
b.      Amru bin Ash                              d. Abu Ubaidah bin Jarroh
18.   Salah satu wilayah kekuasaan Bizantium adalah …
a.      Irak               b. Syam                    c. Arab                    d. Damaskus
19.   Sahabat yang di gelari Amin Al-Ummah adalah …
a.  Abu Bakar As-Syidiq  b. Umar bin Khatab     c. Usman bin Affan   d. Abu Ubaidah bin Jarrah
20.   Pemerintahan Abu Bakar berlangsung …tahun.
a.      2             b. 3                        c. 4                       d. 5
I.      Isilah titik – titik di bawah ini dengan tepat!
1.       Khulafaurrosyidin artinya …
2.       Pengangkatan Khulafaurrasyidin dilakukan dengan cara …
3.       Tanggapan Umar bin Khatab ketika beberapa sahabat meminta agar Umar menunjuk putranya adalah …
4.   Gelar yang di berikan kepada Ali bin Abi Thalib adalah …
5.   Nama kecil Abu Bakar As Syiidiq yaitu …
6.   Nabi palsu yang berasal dari bani Hanifah di yamamah bernama …
7.  Perang yang paling besar melawan kaum murtad disebut perang …
8.  Kebijakan lain yang di tetapkan Abu Bakar Assyidiq yaitu membagi gonimah (harta rampasan perang) tersebut secara …
9.   Abu Bakar Assyidiq meninggal dunia pada saat bercamuknya perang …
10. Tugas pengumpulan Al-Qur’an pada zaman kholifah Abu Bakar As-Syidiq di berikan kepada …
II.    Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!
1.   Sebutkan 4 Khuafaurrosyidin?
2. Sebutkan anggota dewan Syuro yang memilih Usman bi Affan sebagai Kholifah?
3.  Apa alasan kaum muslimin memilih Abu Bakar sebagai Khalifah pertama menggantikan Nabi Muhammad?
4.   Sebutkan kebijakan pemerintahan Abu Bakar As-Syidiq!
5.  Mengapa Abu Bakar Assyidiq menyetujui usulan Umar bin Khatab untuk membukukan Al-Qur’an!

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about BANK SOAL SD KELAS 6 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


Related post to BANK SOAL SD KELAS 6 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PKN Kelas 6 Semester Ganjil

PKN Kelas 6 Semester Ganjil

1.       Khulafa’ merupakan jamak dari kata kholifah yang berarti … a.      Pengganti          b. Penyelamat            c. Pemenang            d. Penyejuk 2.       Tugas khulafaurrosyidin yaitu sebagai … a.  Pemimpin... more detail
PKN Kelas 6

PKN Kelas 6

1.       Khulafa’ merupakan jamak dari kata kholifah yang berarti … a.      Pengganti          b. Penyelamat            c. Pemenang            d. Penyejuk 2.       Tugas khulafaurrosyidin yaitu sebagai … a.  Pemimpin... more detail
Soal Bahasa Indonesia Kelas 6

Soal Bahasa Indonesia Kelas 6

1.       Khulafa’ merupakan jamak dari kata kholifah yang berarti … a.      Pengganti          b. Penyelamat            c. Pemenang            d. Penyejuk 2.       Tugas khulafaurrosyidin yaitu sebagai … a.  Pemimpin... more detail
Soal UTS IPS Kelas 6

Soal UTS IPS Kelas 6

1.       Khulafa’ merupakan jamak dari kata kholifah yang berarti … a.      Pengganti          b. Penyelamat            c. Pemenang            d. Penyejuk 2.       Tugas khulafaurrosyidin yaitu sebagai … a.  Pemimpin... more detail
Soal UAS IPA Kelas 6 SD Semester 1 TP. 2013/2014

Soal UAS IPA Kelas 6 SD Semester 1 TP. 2013/2014

1.       Khulafa’ merupakan jamak dari kata kholifah yang berarti … a.      Pengganti          b. Penyelamat            c. Pemenang            d. Penyejuk 2.       Tugas khulafaurrosyidin yaitu sebagai … a.  Pemimpin... more detail