Browsing Category "Kumpulan Soal Ulangan Harian"

soal ulangan harian bahasa jawa

November 14th, 2013 Kumpulan Soal Ulangan Harian

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk !

1.      Amarga adem, simbah ngombe teh anget. Krama aluse ngombe yaiku….
a.       sare                                                            c. dahar
b.      Ngunjuk                                                    d. mangan
2.      Nalika bapak mulih, aku lagi mangkat ngaji. Krama aluse mulih yaiku…
a.       Bidal                                                         c. kondur
b.      Tindak                                                       d. lunga
3.      Pak Syamsul ngendika, yen aku karo Ibnu kudu sregep sinau. Sing kalebu basa krama alus yaiku….
a.       Yen aku                                                     c. karo
b.      Kudu                                                         d. ngendika
4.      Mas Andi lagi sinau bahasa jawa ing kamar. Sing dadi wasesane yaiku…..
a.       Mas Andi                                                  c. Bahasa jawa
b.      Lagi sinau                                                  d. ing kamar
5.      Pakdhe Dirun tindak Surabaya dinten Ahad. Ukara Surabaya kadapuk dadi….
a.       Jejer                                                           c. lesan
b.      Wasesa                                                      c. Katrangan
II.            Isenana cecek-cecek ing ngisor iki karo tembung kang mathuk!
1.      Simbah saweg tuku jamu. Krama aluse tuku yaiku…..
2.      Mas Andi ngomong yen aku kudu sregep sinau. Krama aluse ngomong yaiku….
3.      Bocah-bocah yen lagi mangan kudu njagong. Krama aluse mangan yaiku….
4.      Bapak mundut sepeda ing toko Semarang. Sing kadapuk lesane yaiku…
5.      Simbah putri saweg ningali sinetron. Sing kadapuk jejer yaiku…..
III.            Wangsulanan pitakon-pitakon iki kanthi mathuk!
1.      Bapak wis teko saka kantor. Ukara iki dadekna ukara karma alus!
______________________________________________________________________
2.      Aku lagi nonton balap motor ing GOR satria. Ukara iki golekana J, W, L lan katrangane!

____________________________________________________________________

Tags »

soal ulangan harian basa jawa

November 14th, 2013 Kumpulan Soal Ulangan Harian

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk !

1.      Pak Ahmad wong kang sregep, sak wise sholat Subuh, pak Ahmad langsung tindak dateng terminal Purwokerto. Tindak jam 5 esuk lan kondur jam 7 bengi. Pak ahmad pagaweane dadi…
a.       Masinis                                                                  c. kusir
b.      Sopir                                                                      d. pilot
2.      Wong sing pagaweane nggaweni barang-barang saka wesi kayata, peso, bendho, lading, lan sakpanunggalane diarani…
a.       Bakul                                                                     c. pande
b.      Empu                                                                     d. sayang
3.      Wong sing pagaweane nampani bayaran ning bis diarani….
a.       Kasir                                                                      c. direktur
b.      Kusir                                                                     d. kondektur
4.      Wong sing pagaweane nglakokake motor mabur diarani…
a.       Pilot                                                                       c. masinis
b.      Dhalang                                                                 d. nahkoda
5.      Wong sing pagaweane mulang ing sekolahan…
a.       Bakul                                                                     c. pande
b.      Empu                                                                     d. saying
II.            Isenana cecek-cecek ing ngisor iki karo tembung kang mathuk!
1.      Dhalang yaiku wong sing pagaweane nglakokake….
2.      Nalika simbah isih enom, simbah dadi niyago. Niyago yaiku wong kang………………….gamelan ing pagelaran wayang.
3.      Wong kang pagaweane dol – tinuku barabg dagangan diarani….
4.      Pak Parjo dadi kusir wis puluhan taun. Kusir yaiku wong kang pagaweane nglakokake…..
5.      Wong kang pagaweane negor kayu diarani….
III.            Wangsulanan pitakon-pitakon iki kanthi mathuk!
1.      Gawenen ukara sing gunaake tembung – tembung ing ngisor iki!
a.       Pilot

b.      Empu

Tags »
Page 3 of 99 1 2 3 4 5 6 99

You might also like this post..

BUKU USM STAN 2014

BUKU USM STAN 2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com atau klik Gambar dibawah ini... more detail
SOAL DAN JAWABAN TES KEMAMPUAN UMUM TEST CPNS THN 2011

SOAL DAN JAWABAN TES KEMAMPUAN UMUM TEST CPNS THN 2011

SOAL DAN JAWABAN TES KEMAMPUAN UMUM TEST CPNS THN 2011 BAGIAN II TES UMUM Petunjuk : Pilihlah salah seta jawaban yang paling tepat. A.     Bidang Bahasa Indonesia BACAAN... more detail
Soal IPA Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban TA 2013/2014

Soal IPA Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban TA 2013/2014

MATA PELAJARAN : ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS / SEMESTER : V / 1 MATERI : PENYESUAIAN DIRI MAHLUK HIDUP SUB MATERI : PENYESUAIAN TUMBUHAN DENGAN LINGKUNGAN TERTENTU WAKTU :... more detail
Soal UT Bahasa Indonesia Kelas 5 Semester 1

Soal UT Bahasa Indonesia Kelas 5 Semester 1

ULANGAN UMUM TENGAH SEMESTER I TAHUN PELAJARAN Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia Kelas : V (Lima) Hari / Tanggal : Waktu : 90 menit I. Berilah tanda silang (x)... more detail
Pengetahuan Umum

Pengetahuan Umum

1 Kapan Indonesia merdeka? 1945 1995 1943 2 Apa lagu kebangsaan Indonesia? Dari Sabang Sampai Meraoke Indonesia Raya Bagi Mu Negri 3 Siapakah orang yang menemukan lampu? Henry Ford... more detail
SOAL SOAL TEST TIK SMP TAHUN 2012

SOAL SOAL TEST TIK SMP TAHUN 2012

Pililah jawaban yang benar dengan memberi tanda ( X ) pada jawaban yang benar, Bagaimana cara mematikan computer ? a. klik start-turn of-turn of b. klik turn of-restart c.... more detail