Browsing Category "Kumpulan Soal Ulangan Harian"

soal ulangan harian bahasa jawa

November 14th, 2013 Kumpulan Soal Ulangan Harian

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk !

1.      Amarga adem, simbah ngombe teh anget. Krama aluse ngombe yaiku….
a.       sare                                                            c. dahar
b.      Ngunjuk                                                    d. mangan
2.      Nalika bapak mulih, aku lagi mangkat ngaji. Krama aluse mulih yaiku…
a.       Bidal                                                         c. kondur
b.      Tindak                                                       d. lunga
3.      Pak Syamsul ngendika, yen aku karo Ibnu kudu sregep sinau. Sing kalebu basa krama alus yaiku….
a.       Yen aku                                                     c. karo
b.      Kudu                                                         d. ngendika
4.      Mas Andi lagi sinau bahasa jawa ing kamar. Sing dadi wasesane yaiku…..
a.       Mas Andi                                                  c. Bahasa jawa
b.      Lagi sinau                                                  d. ing kamar
5.      Pakdhe Dirun tindak Surabaya dinten Ahad. Ukara Surabaya kadapuk dadi….
a.       Jejer                                                           c. lesan
b.      Wasesa                                                      c. Katrangan
II.            Isenana cecek-cecek ing ngisor iki karo tembung kang mathuk!
1.      Simbah saweg tuku jamu. Krama aluse tuku yaiku…..
2.      Mas Andi ngomong yen aku kudu sregep sinau. Krama aluse ngomong yaiku….
3.      Bocah-bocah yen lagi mangan kudu njagong. Krama aluse mangan yaiku….
4.      Bapak mundut sepeda ing toko Semarang. Sing kadapuk lesane yaiku…
5.      Simbah putri saweg ningali sinetron. Sing kadapuk jejer yaiku…..
III.            Wangsulanan pitakon-pitakon iki kanthi mathuk!
1.      Bapak wis teko saka kantor. Ukara iki dadekna ukara karma alus!
______________________________________________________________________
2.      Aku lagi nonton balap motor ing GOR satria. Ukara iki golekana J, W, L lan katrangane!

____________________________________________________________________

Tags »

soal ulangan harian basa jawa

November 14th, 2013 Kumpulan Soal Ulangan Harian

I.            Wenehana tandha ping ( x ) ing salah sijining aksara a,b,c, utawa d jawaban kang paling mathuk !

1.      Pak Ahmad wong kang sregep, sak wise sholat Subuh, pak Ahmad langsung tindak dateng terminal Purwokerto. Tindak jam 5 esuk lan kondur jam 7 bengi. Pak ahmad pagaweane dadi…
a.       Masinis                                                                  c. kusir
b.      Sopir                                                                      d. pilot
2.      Wong sing pagaweane nggaweni barang-barang saka wesi kayata, peso, bendho, lading, lan sakpanunggalane diarani…
a.       Bakul                                                                     c. pande
b.      Empu                                                                     d. sayang
3.      Wong sing pagaweane nampani bayaran ning bis diarani….
a.       Kasir                                                                      c. direktur
b.      Kusir                                                                     d. kondektur
4.      Wong sing pagaweane nglakokake motor mabur diarani…
a.       Pilot                                                                       c. masinis
b.      Dhalang                                                                 d. nahkoda
5.      Wong sing pagaweane mulang ing sekolahan…
a.       Bakul                                                                     c. pande
b.      Empu                                                                     d. saying
II.            Isenana cecek-cecek ing ngisor iki karo tembung kang mathuk!
1.      Dhalang yaiku wong sing pagaweane nglakokake….
2.      Nalika simbah isih enom, simbah dadi niyago. Niyago yaiku wong kang………………….gamelan ing pagelaran wayang.
3.      Wong kang pagaweane dol – tinuku barabg dagangan diarani….
4.      Pak Parjo dadi kusir wis puluhan taun. Kusir yaiku wong kang pagaweane nglakokake…..
5.      Wong kang pagaweane negor kayu diarani….
III.            Wangsulanan pitakon-pitakon iki kanthi mathuk!
1.      Gawenen ukara sing gunaake tembung – tembung ing ngisor iki!
a.       Pilot

b.      Empu

Tags »
Page 3 of 99 1 2 3 4 5 6 99

You might also like this post..

BUKU USM STAN 2014

BUKU USM STAN 2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com atau klik Gambar dibawah ini... more detail
Prediksi Soal Ujian Nasional 2013 Mata Pelajaran Matematika Kelas 6 VI Enam SD

Prediksi Soal Ujian Nasional 2013 Mata Pelajaran Matematika Kelas 6 VI Enam SD

NASKAH SOAL PREDIKSI UJIAN NASIONAL 2013 SEKOLAH DASAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA Hasil dari 3.674 + 14.883 : 121 adalah . . . a. 3.767            c. 3.797 b.... more detail
PREDIKSI UN BAHASA INDONESIA SD TAHUN 2011/2012

PREDIKSI UN BAHASA INDONESIA SD TAHUN 2011/2012

Mata Pelajaran   :                                               Bahasa Indonesia Hari, Tanggal                        :`    …………………….. Waktu                                     :     …………………….. Lama Ujian                            :     …………………….. Petunjuk umum : 1.      Berdoalah sebelum negerjakan soal... more detail
SOAL UN SMP MTS BAHASA INDONESIA TAHUN 2004

SOAL UN SMP MTS BAHASA INDONESIA TAHUN 2004

1. Meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. Penelitian terbaru dari negeri Capuccino, Italia, menguatkan fakta tersebut. Carlo Pruzzo, dari Universitas Ancona menjelaskan, senyawa... more detail
Pengumuman Waktu dan Tempat Pelaksanaan TKD CPNS Kemdikbud

Pengumuman Waktu dan Tempat Pelaksanaan TKD CPNS Kemdikbud

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya pengumuman nomor 126683/A4/KP/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Kelulusan Hasil Verifikasi Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,... more detail
Soal Pra Mid Kelas IX Mata Pelajaran : PKn

Soal Pra Mid Kelas IX Mata Pelajaran : PKn

Soal Pra Mid Kelas IX SMPK IMMANUEL JL. LETJEN SUTOYO ULANGAN MID SEMESTER GASAL PONTIANAK TAHUN PELAJARAN 2010 – 2011 Mata Pelajaran : PKn Kelas : IX Hari/Tgl :... more detail