Home » SD kelas 1 » SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 1

SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 1

Posted at June 19th, 2013
Product Description : SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 1

Ngenalke Diri
Ayo kenalan karo aku
Jenengku Yuni, aku kelas siji
Umurku enem tahun
Aku seneng maca
Omahku ing dalan Rajawali
Bapakku asmane Pak Jono
Ibuku asmane Ibu Rani

 1. Sing ngajak kenalan iku jenenge ….
  a.    Yuni    b.    Yeni    c.    Yani
 2. Umure Yuni iku ….
  a.    pitu    b.    enem    c.    Lima
 3. Yuni saiki kelas ….
  a.    siji    b.    loro    c.    Telu
 4. Yuni seneng ….
  a.    maca    b.    dolanan    c.    Nonton
 5. Asmane ibune Yuni yaiku ….
  a.    Sari    b.    Tuti    c.    Rani
 6. Omahe Yuni ing dalan ….
  a.    Garuda    b.    Rajawali    c.    Cenderawasih
 7. Mripat krama inggile ….
  a.    asta    b.    paningal    c.    Imba
 8. Sirah iku basa krama inggile ….
  a.    mustaka    b.    asta    c.    Suku
 9. Krama inggile tangan yaiku ….
  a.    suku    b.    mustaka    c.    Asta
 10. Kuping cacahe ana ….
  a.    siji    b.    loro    c.    telu

  II.    Ceceg-ceceg ngisor  iki isinen nganggo tembung kang mathuk!

 11. Tangan basa krama inggile ….
 12. Tangan cacahe ana ….
 13. Untu krama inggile ….
 14. Sikil cacahe ana ….
 15. Bocah sekolah kudu sregep ….
 16. Doni bal-balan ing ….
 17. Kelas sing reged kudu ….
 18. Yen budhal sekolah kudu pamit ….
 19. Sregep sinau supaya ….
 20. Dolanan layangan iku ana ing ….

  III.    Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener !

 21. Apa krama inggile sikil?
 22. Sebutna telu bae perangane awak!
 23. Apa krama inggile bathuk?
 24. Sikil cacahe ana pira?
 25. Ukara iki tulisen sing bener!
  Sekolah – budhal – Nina

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 1


Related post to SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 1

UTS Kelas 1

UTS Kelas 1

Ngenalke Diri Ayo kenalan karo aku Jenengku Yuni, aku kelas siji Umurku enem tahun Aku seneng maca Omahku ing dalan Rajawali Bapakku asmane Pak Jono Ibuku asmane Ibu Rani... more detail
PKN Kelas 1

PKN Kelas 1

Ngenalke Diri Ayo kenalan karo aku Jenengku Yuni, aku kelas siji Umurku enem tahun Aku seneng maca Omahku ing dalan Rajawali Bapakku asmane Pak Jono Ibuku asmane Ibu Rani... more detail
Bahasa Indonesia Kelas 1

Bahasa Indonesia Kelas 1

Ngenalke Diri Ayo kenalan karo aku Jenengku Yuni, aku kelas siji Umurku enem tahun Aku seneng maca Omahku ing dalan Rajawali Bapakku asmane Pak Jono Ibuku asmane Ibu Rani... more detail
SOAL UTS IPS Kelas 1

SOAL UTS IPS Kelas 1

Ngenalke Diri Ayo kenalan karo aku Jenengku Yuni, aku kelas siji Umurku enem tahun Aku seneng maca Omahku ing dalan Rajawali Bapakku asmane Pak Jono Ibuku asmane Ibu Rani... more detail
UTS Bahasa Indonesia SD Kelas 1

UTS Bahasa Indonesia SD Kelas 1

Ngenalke Diri Ayo kenalan karo aku Jenengku Yuni, aku kelas siji Umurku enem tahun Aku seneng maca Omahku ing dalan Rajawali Bapakku asmane Pak Jono Ibuku asmane Ibu Rani... more detail