Home » SD kelas 4 » SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 4

SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 4

Posted at June 19th, 2013
Product Description : SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 4
 1. Basa kang tembung – tembunge ngoko kabeh, iku diarani ….
  a. ngoko alus    b. ngoko lugu    c. krama lugu    d. krama alus
 2. Nadila nandur kembang melati. Iku tuladhane ukara….
  a. ngoko alus    b. krama alus    c. ngoko lugu    d. krama inggil
 3. Cacahe sandhangan panyigeg wandha ing aksara jawa iku ana….
  a. 4    b. 3    c. 2    d. 1
 4. Sandhangan layar manggon ana ing … aksara.
  a. satengahe    b. sangisore    c. sadhuwure    d. sakiwane
 5. Bapak maringi jajan….
  a. simbahku    b. kancaku    c. eyangku    d. pakdheku
 6. Asta iku basa ngokone….
  a. rambut    b. driji    c. tangan    d. sikil
 7. Tembung loro utawa luwih sing di enggo bebarengan lan nduweni teges siji diarani….
  a. camboran    b. garba    c. yogyaswara    d. saroja
 8. pech     unine….
  a. sawah    b. pelah    c. pecah    d. gajah
 9. Pak Jaya kagungan keris naga sasra. Tembung kang kacetak miring kalebu tembung….
  a. saroja    b. camboran tugel    c. camboran wutuh    d. garba
 10. Bukune … [gawa] Lukman. Tembung gawa benere….
  a. kokgawa    b. dak gawa    c. gawanen    d. digawa
 11. Bu guru kandha yen sesok ulangan basa jawa. Tembung kandha sing bener yaiku….
  a. matur    b. ngendiko    c. ngomong    d. celathon
 12. Jer basuki mawa ….
  a. geni    b. murub    c. beya    d. ragat
 13. Ater-ater tri purusa cacahe ana….
  a. 1    b. 2    c. 3    d. 4
 14. Diwaca, tegese sing maca….
  a. aku    b. dheweke    c. kowe    d. sampean
 15. Wong kang nglakoake wayang iku diarani….
  a. sinden    b. niyaga    c. biduan    d. dhalang
 16. Rawe-rawe rantas … teruse paribasan ing sisih kiwa yaiku …..
  a.malang-malang megung    b. malang-malang putus    c. malang-malang putung    d. malang-malang bingung
 17. Sing nyilih bukune Alif, Nanda. [ukara andharan]. Ukara pitakon sing bener yaiku….
  a. apa Nanda nyilih bukune Alif?    b. apa Alif nyilih bukune Nanda    c. sapa sing nyilih bukune Alif?    d. sapa sing nyilih bukune Nanda?
 18. Marga lara suwe, awake kari lunglit. Lunglit kalebu tembung….
  a. camboran wutuh    b. garbo    c. camboran tugel    d. saroja
 19. “Garwa putra” yen ditulis nganggo aksara jawa….
  a. g/w put]    b.s/w put]    c.m/g put]    d.g/b sut]
 20. Ngadeg krama inggile….
  a. lenggah    b. sjumeneng    c. tilem              d. wungu

  II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing mathuk!

 21. Rendika ngombe susu, dene bapak … jamu.
 22. Simbah gawehane nginang, bola-bali ngetoake dubang. Dubang tegese ….
 23. Tembung loro utawa luwih sing dienggo bebarengan lan duweni teges siji diarani tembung….
 24. Cacahe sandhangan panyigeg wanda iku ana….
 25. “Lumajang” yen ditulis nganggo aksara jawa….
 26. Dak, kok, di iku diarani ater-ater…
 27. . tu ku jeruk\     unine….
 28. h  iki jenenge sandhangan ….
 29. “Ngawi ramah” yen ditulis nganggo aksara Jawa ….
 30. Pratama purusa, wujude: di, minangka sesulihe wong ….

  III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

 31. Apa kang diarani basa krama lugu?
 32. Sebutna cacahe sandhangan penyigeg wandha!
 33. Apa kang diarani paribasan iku?
 34. “sugeng rawuh” tulisen nganggo aksara jawa!
 35. Gawekna tuladhane paribasan 3 (telu) wae!

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 4


Related post to SOAL BAHASA JAWA SD KELAS 4

PKN Kelas 4 Semester Ganjil

PKN Kelas 4 Semester Ganjil

Basa kang tembung – tembunge ngoko kabeh, iku diarani …. a. ngoko alus    b. ngoko lugu    c. krama lugu    d. krama alus Nadila nandur kembang melati. Iku tuladhane ukara….... more detail
IPA UTS Kelas 4

IPA UTS Kelas 4

Basa kang tembung – tembunge ngoko kabeh, iku diarani …. a. ngoko alus    b. ngoko lugu    c. krama lugu    d. krama alus Nadila nandur kembang melati. Iku tuladhane ukara….... more detail
PKN Kelas IV

PKN Kelas IV

Basa kang tembung – tembunge ngoko kabeh, iku diarani …. a. ngoko alus    b. ngoko lugu    c. krama lugu    d. krama alus Nadila nandur kembang melati. Iku tuladhane ukara….... more detail
B. Indonesia Kelas 4

B. Indonesia Kelas 4

Basa kang tembung – tembunge ngoko kabeh, iku diarani …. a. ngoko alus    b. ngoko lugu    c. krama lugu    d. krama alus Nadila nandur kembang melati. Iku tuladhane ukara….... more detail
UTS IPS Kelas IV

UTS IPS Kelas IV

Basa kang tembung – tembunge ngoko kabeh, iku diarani …. a. ngoko alus    b. ngoko lugu    c. krama lugu    d. krama alus Nadila nandur kembang melati. Iku tuladhane ukara….... more detail