Home » Kumpulan Soal Ujian Smster » SOAL BAHASA SUNDA ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

SOAL BAHASA SUNDA ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Posted at June 12th, 2013
Product Description : SOAL BAHASA SUNDA ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang dianggap benar!

 1. Palaku utama dina carpon “ hape” nyaeta….
  a. Manik    b.Munik    c. Anggun    d. Aldi
 2. “Kade ari di kelas mah ulah teteleponan!”
  maksud teteleponan didinya nyaeta….
  a. Telepon bobodoan         c. terus-terusan nelepon
  b. nyonyoo telepon        d. nelepon babaturan
 3. Manik ngarenghik menta hape ka kolotna. Ngarenghik nyaeta….
  a. Teu ereun-ereun menta bari rek ceurik     c. Teu eureun-eureun menta bari ngolo
  b. Teu ereun-ereun menta bari maksa    d. Teu ereun-ereun menta bari ngancam
 4. Suasana anu aya dina carpon “pais kuya” nyaeta….
  a. Pikaseurieun    b. Pikasediheun    c. Pikanyerieun    d. Pikaresepeun
 5. Arti ngingkig nyaeta….
  a. Lempang gancang bari luak-lieuk     c. Lempang lembon teu luak-lieuk
  b. Lempang gancang teu luak-lieuk    d. Lempang lembon bari luak-lieuk
 6. Arti  guranyih tandana….
  a. Loba tulang    b. Loba urat    c. Loba gajih    d. Loba daging
 7. Antara palabuan merak jeun kalianda di Lampung aya….
  a. Basisir    b. Pulo    c. Supitan    d. Muara
 8. Hayam teh ulah diabur, bisi ngaruksak kana…. engke nu bogana ngambek
  a. galengan    b. pabinihan    c. sungapan    d. Kokocoran
 9. Antara palabuan Merak jeung Kalianda di Lampung aya….
  a. Basisir    b. pulo    c. supitan    d. Jojontor
 10. Mobil anu teu jalan teh geus lila ditendeun di garasi, sangkan teu kahujanan. Istilah wawangunan dina kalimah diluhur nyaeta….
  a. Mobil    b. jalan    c. garasi    d. Kahujanan
 11. Pangalaman anu dikedalkeun secara lisan mah….
  a. Leuwih nyusun eusina    b. leuwih pondok    c. leuwih panjang    d. leuwih lengkep
 12. Tijengkang nyaeta….
  a. Tikusruk ka gigir    b. tikusruk ka hareup    c. tikusruk ka tukang    d. tikusruk ka handap
 13. Bulan Romadhon Euis milu sanlat di lemburna. Sanlat the wancahan tina….
  a. Santri kilat    b. pasantren solat    c. pasantren kilat    d. pasantren latihan
 14. Upama urang nyaritakeun pangalaman sacara lisan, basa nu digunakeun oge kudu….
  a. Kasar    b. alus    c. merenah    d. Lemes
 15. Badarat hartina….
  a. Indit-inditan heunteu make kendaraan    c. indit-inditan make sepeda
  b. indit-inditan make kendaraan    d. indit-inditan make motor

  B.    Pek ku hidep jawab atawa terangkeun  pananya di handap !

 16. Naon bedana carpon “hape” jeung carpon “pais kuya”?
 17. Naon anu dimaksud palaku utama jeung palaku panambah teh?
 18. Jieun kalimat tina kecap istilah geografi “galengan”!
 19. Sebutkeun 4  pakakas paranti ngala lauk!
 20. Rucat ( uraikeun ) kalimah di handap kana pola engang!
  “ unggal poe manehna dagang lauk di pasar”

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about SOAL BAHASA SUNDA ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013


Related post to SOAL BAHASA SUNDA ULANGAN TENGAH SEMESTER GASAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

UTS

UTS

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang dianggap benar! Palaku utama dina carpon “ hape” nyaeta…. a. Manik    b.Munik    c. Anggun    d. Aldi... more detail
UTS Semester 2

UTS Semester 2

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang dianggap benar! Palaku utama dina carpon “ hape” nyaeta…. a. Manik    b.Munik    c. Anggun    d. Aldi... more detail
CONTOH SOAL UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007/2008

CONTOH SOAL UJIAN SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2007/2008

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang dianggap benar! Palaku utama dina carpon “ hape” nyaeta…. a. Manik    b.Munik    c. Anggun    d. Aldi... more detail
Ulangan Akhir Semester 2

Ulangan Akhir Semester 2

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang dianggap benar! Palaku utama dina carpon “ hape” nyaeta…. a. Manik    b.Munik    c. Anggun    d. Aldi... more detail
Contoh Soal Latihan UTS IPA

Contoh Soal Latihan UTS IPA

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c atau d pada jawaban yang dianggap benar! Palaku utama dina carpon “ hape” nyaeta…. a. Manik    b.Munik    c. Anggun    d. Aldi... more detail