Home » Kumpulan Soal Tes Karyawan » Soal fiqh muamalah

Soal fiqh muamalah

Posted at June 2nd, 2013
Product Description : Soal fiqh muamalah

1.    Apa yang dimaksud dengan fiqh muamalah?
2.    Sebutkan pembagian harta dari segi pemanfaata menurut syara’ beserta contohnya?
3.    Sebutkan pembagian harta dari segi kemungkinan dapat dipindahkan  beserta contohnya?
4.    Sebutkan pembagian harta dari segi pemanfaatannya  beserta contohnya?
5.    Sebutkan pembagian harta dari segi status kepemilikannya serta contohnya?
6.    Sebutkan pembagian harta dari segi padanan harta sejenis di pasaran serta contohnya?
7.    Sebutkan rukun-rukun akad!
8.    Jelaskan apa yang dimaksud:
a)    Khiyar majlis
b)    Khiyar syarat
c)    Khiyar aib
d)    Khiyar ru’yat
9.    Jelaskan macam-macam jual beli dari aspek harga:
a)    Murabahah
b)    Tauliyah
c)    Khasarah/muwadha’ah
d)    Musawamah
10.    Apa yang dimaksud dengan rahn? Sebutkan rukun-rukun rahn!
11.    Syirkah uqud dibagi menjadi 5 macam: syirkah abdan, syirkah wujuh, syirkah inan, syirkah mufawadhah dan syirkah mudhaarabah. Jelaskan macam-macam syirkah tersebut!
12.    Jelaskan apa yang dimaksud dengan muzara’ah dan mukhabarah!
13.    Jelaskan  macam-macam jual beli dibawah ini:
a.    Bai’  al-ma’dum
b.    Bai’ ma’juz at-taslim
c.    Bai’ mulamasah
d.    Bai’ munabazah
e.    Bai’ al- khasah
f.    Bai’ urbun
g.    Bai’ majhul
h.    Bai’ al-inah
i.    Bai’ al-muallaq ‘ala syart

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about Soal fiqh muamalah


Related post to Soal fiqh muamalah

soal perhitungan pajak

soal perhitungan pajak

1.    Apa yang dimaksud dengan fiqh muamalah? 2.    Sebutkan pembagian harta dari segi pemanfaata menurut syara’ beserta contohnya? 3.    Sebutkan pembagian harta dari segi kemungkinan dapat dipindahkan  beserta contohnya?... more detail
Soal Fundamental Of Patofisiologi

Soal Fundamental Of Patofisiologi

1.    Apa yang dimaksud dengan fiqh muamalah? 2.    Sebutkan pembagian harta dari segi pemanfaata menurut syara’ beserta contohnya? 3.    Sebutkan pembagian harta dari segi kemungkinan dapat dipindahkan  beserta contohnya?... more detail
UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) KELAS KARYAWAN Mata Kuliah Ekonomi Manajerial

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) KELAS KARYAWAN Mata Kuliah Ekonomi Manajerial

1.    Apa yang dimaksud dengan fiqh muamalah? 2.    Sebutkan pembagian harta dari segi pemanfaata menurut syara’ beserta contohnya? 3.    Sebutkan pembagian harta dari segi kemungkinan dapat dipindahkan  beserta contohnya?... more detail
SOAL KESEHATAN KERJA

SOAL KESEHATAN KERJA

1.    Apa yang dimaksud dengan fiqh muamalah? 2.    Sebutkan pembagian harta dari segi pemanfaata menurut syara’ beserta contohnya? 3.    Sebutkan pembagian harta dari segi kemungkinan dapat dipindahkan  beserta contohnya?... more detail
LATIHAN SOAL ULANGAN 2 IPS SEMANGAT KERJA

LATIHAN SOAL ULANGAN 2 IPS SEMANGAT KERJA

1.    Apa yang dimaksud dengan fiqh muamalah? 2.    Sebutkan pembagian harta dari segi pemanfaata menurut syara’ beserta contohnya? 3.    Sebutkan pembagian harta dari segi kemungkinan dapat dipindahkan  beserta contohnya?... more detail