Home » SD kelas 2 » Soal2 UTS Bahasa Daerah (jawa) kelas 2 SD Semester 1

Soal2 UTS Bahasa Daerah (jawa) kelas 2 SD Semester 1

Posted at October 22nd, 2013
Product Description : Soal2 UTS Bahasa Daerah (jawa) kelas 2 SD Semester 1

ULANGAN TENGAH SEMESTER  I SEKOLAH DASAR

TAHUN PELAJARAN …………………./……………………..
Mata Pelajaran           : BAHASA JAWA                     hari /tanggal   :
Kelas               : II (dua)                                                  Waktu                         : 90 menit

Wacanen crita ing ngisor iki  nganti premati !

                        Welinge Guru
Tini putrane Pak Amin
Tini murid kelas loro
Saben dina ora lali sinau
Mulane dadi bocah pinter
Tini tansah eling welinge guru
Dadi murid kudu sregep sinau,
Lan mituhu
Marang wong tuwa kudu,
Tansah ngabekti
I.     Wenehana tandha ping (x) aksara a, b, utawa c ing sangarepe wangsulan kang bener !
1.     Tini murig kelas
a.     Siji
b.     Loro
c.      Telu
d.     Papat
2.     Dadi murid kudu sregep ……………
a.     Sinau
b.     Dolanan
c.      Mangan
d.     Klenceran
3.     Anak duwe kewajiban ……………
a.     Mbantu wong tuwa
b.     Golek pangan
c.      Golek duit
d.     Nyambut gawe
4.     Yen omong kudu sing juju aja …………..
a.     Bekti
b.     Seru
c.      Goroh
d.     Sinau
5.     Dina Kartini di pengeti saben tanggal ……………..
a.     17 agustus
b.     2 mei
c.      20 mei
d.      21 april
    6.                                                            Iki gambare
        
          a.     Bathara narada
           b.     Bathara indra
           c.      Bathara kala
           d.     Bathara guru
  7. Sing di arani “ wong tuwoku “ yaiku ………………….
a.     Pakdhe, budhe
b.     Bapak , ibu
c.      Pak lik, bu lik
d.     Simbah

8.                                              Haekal ajar numpak sepedha ing ………………….

               a.     Dalan
               b.     Kebon
               c.      Lapangan
               d.     sekolahan
9.     kewan sing ngasilake endhog yaiku
a.     sapi
b.     gajah
c.      kebo
d.     pitik
10.  gotong rorong iku nyambut gawe kanthi ………….
a.     Dewe
b.     Bebarengan
c.      Ijen
d.     Seneng
11.  Piranti gawe nulis yaiku ………………..
a.     Tas
b.     Sepeda
c.      Sepatu
d.     Setip
e.     Potlot
12.  Bapak ………………….kantor jam setengah pitu .
a.     Kesah
b.     Lunga
c.      Tindak
d.     Kondur
13.  Gula rasane legi yen uyah rasane ………………
a.     Kecut
b.     Gurih
c.      Pait
d.     Asin
14.  Ibu lagi dhahar ……………………
a.     Apa
b.     Napa
c.      Pira
d.     Sapa
15.  Punakawan iku cacahe ana
a.     1
b.     2
c.      3
d.     4
16.  Pituture wong tuwa kudu ………….
a.     Mirengke
b.     Sinau
c.      Waca
d.     Tulis
17.  Sing klebu piranti sekolah yaiku ………..
a.     Tas , buku
b.     Meja , kursi
c.      Sendhok
d.     Piring
18.  Sing sikile gejig lan tangane ceko iku ………………
a.     Petruk
b.     Semar
c.      Gareng
d.     Bagong
19.  Andi seneng olah raga ……………..
a.     Kasti
b.     Bal-balan
c.      Badminton
d.     Tennis meja
20.  Sedulur enomku yaiku …………….
a.     Adik
b.     Bapak
c.      Ibu
d.     Mbak

II.isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi patitis !

 

1.     Gundhul-ghundul pacul kalebu tembang ……………………
2.     Marang sedulur kudu …………………………………
3.     Saben “ dina kartini “ bocah wadon padha nganggo ………………………
4.     Aku wis gedhe, adhiku isih ………………………..
5.     Kewan iki jenenge ……………………..
6.     Aku maca buku, bapak …………………………koran
7.     Yen awake dhewe ditulungi kudu ngucapke …………………………
8.     Wong sing nglakokake sepur arane ……………………………………….
9.     Tetulung kanca tumindak sing …………………………
10.   ibu lagi …………………………… pitik

 

III.wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

1.     Aranana 3 tembang dolanan !
Wangsulan : ………………………………………………………………………………

2.     Aranana 3 gawe piranti bocah sekolah!

Wangsulan : ………………………………………………………………………………

3.     Rina – guru – ibu – kelas – loro

Rakiten ukara ing dhuwur supaya dadi ukara kang runtut !Wangsulan : ……………………………………………………………………………

4.     Ukara iki dadekna ukara karma “ simbah lagi turu”

Wangsulan : …………………………………………………………………………………

5.     Tulisen nganggo aksara jejeg sambung “ Nani sregep sinau”

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about Soal2 UTS Bahasa Daerah (jawa) kelas 2 SD Semester 1


Related post to Soal2 UTS Bahasa Daerah (jawa) kelas 2 SD Semester 1

PKN Kelas 2 semester ganjil

PKN Kelas 2 semester ganjil

ULANGAN TENGAH SEMESTER  I SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN …………………./…………………….. Mata Pelajaran           : BAHASA JAWA                     hari /tanggal   : Kelas               : II (dua)                                                  Waktu                         : 90 menit... more detail
PKN Kelas 2

PKN Kelas 2

ULANGAN TENGAH SEMESTER  I SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN …………………./…………………….. Mata Pelajaran           : BAHASA JAWA                     hari /tanggal   : Kelas               : II (dua)                                                  Waktu                         : 90 menit... more detail
PKN Kelas 2

PKN Kelas 2

ULANGAN TENGAH SEMESTER  I SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN …………………./…………………….. Mata Pelajaran           : BAHASA JAWA                     hari /tanggal   : Kelas               : II (dua)                                                  Waktu                         : 90 menit... more detail
Soal IPS Kelas II

Soal IPS Kelas II

ULANGAN TENGAH SEMESTER  I SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN …………………./…………………….. Mata Pelajaran           : BAHASA JAWA                     hari /tanggal   : Kelas               : II (dua)                                                  Waktu                         : 90 menit... more detail
BILIK SOAL FIQIH KELAS 2

BILIK SOAL FIQIH KELAS 2

ULANGAN TENGAH SEMESTER  I SEKOLAH DASAR TAHUN PELAJARAN …………………./…………………….. Mata Pelajaran           : BAHASA JAWA                     hari /tanggal   : Kelas               : II (dua)                                                  Waktu                         : 90 menit... more detail