Home » Kumpulan Soal Ujian SD » ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Mata Pelajaran Bahasa Jawa KELAS 3

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Mata Pelajaran Bahasa Jawa KELAS 3

Posted at June 13th, 2013
Product Description : ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Mata Pelajaran Bahasa Jawa KELAS 3
 1. Hardiknas kanggo mengeti wiyosane . . . .
  a.    Jendral Sudirman         c.  Ki Hajar Dewantara
  b.    Dr. Soetomo     d. Ir. Soekarno
 2. Demam berdarah iku penyakit seng . . . .
  a.    Biasa    c.  Lumrah
  b.    Mbebayani    d.  Entheng
 3. Pengalaman yen nalika kelingan mung kepingin ngguyu iku kelebu pengalaman kang . . . .
  a.    medeni    c.  nyenengake
  b.    sedih    d.    Lucu
 4. yen ngringkes wacan sing ditulis bab-bab sing …
  a.    ana    c.    bener
  b.    akeh    d.    Penting
 5. Tanda kang trep kanggo ukara pitakon yaiku. . .
  a.    .    c.    !
  b.    ?    d.    ,
 6. Susanti tuku obat menyang . . . . .
  a.    apotik    c.    pasar
  b.    rumah sakit    d.    terminal
 7. macane . . . .
  a.    Aja pada mara    c.    Jana padha mara
  b.    Aja lara mata    d.    Aja padha lara
 8. Tembung-tembung ing ngisor iki kang ora kelebu sinonim yaiku . . . .
  a.    gedhe, cilik    c.    seru banter
  b.    lirih, alon    d.    wani kendel
 9. Maca geguritan kelebu maca . . . .
  a.    cepet    c.    nyawara
  b.    titi    d.    Endah
 10. Bapak lan Ibu Guru mulang ing . . . .
  a.    omah    c.    sekolah
  b.    lapangan    d.    dalan

  II.    Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung kang mathuk !

 1. Biasane yen arep telpun/njawab telpoun diwiwiti kanthi  . . . .
 2. Bapak menyang kantor . . . . tas.
 3. Supaya ora gampang keno lelara kudu sregep. . . .
 4. Sawise diperikso, pasiene diwenehi . . . .
 5. Kedadeyan ing sakwijining papan lan wektu tertentu di arani . . . .
 6. Tembung “Lawa” yen ditulis nganggo aksara  jawa dadi . . . .
 7. Tulisan jawa        yen di ganti latin dadi . . . .
 8. Sawise sayah banjur podo leren, sayah tegese podho karo . . . .
 9. Lengkapi pacelathon ing ngisor iki!
  Nuri    : “Hallo, Sugeng sonten.”
  Endah    : “Sugeng sonten, ……………… ?”
  Nuri    : “Iki aku Nuri. Endah, ya.”
 10.  Arane wit krambil yaiku ….

jual-buku-stan-2014

Untuk membeli buku ini kamu bisa langsung buka web www.bukustan.com

atau klik Gambar dibawah ini

bukustanOK
Tags »

Write your comment about ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Mata Pelajaran Bahasa Jawa KELAS 3


Related post to ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 Mata Pelajaran Bahasa Jawa KELAS 3

PKN Kelas 6 Semester Ganjil

PKN Kelas 6 Semester Ganjil

Hardiknas kanggo mengeti wiyosane . . . . a.    Jendral Sudirman         c.  Ki Hajar Dewantara b.    Dr. Soetomo     d. Ir. Soekarno Demam berdarah iku penyakit seng .... more detail
PKN Kelas 5 Semester Ganjil

PKN Kelas 5 Semester Ganjil

Hardiknas kanggo mengeti wiyosane . . . . a.    Jendral Sudirman         c.  Ki Hajar Dewantara b.    Dr. Soetomo     d. Ir. Soekarno Demam berdarah iku penyakit seng .... more detail
PKN Kelas 4 Semester Ganjil

PKN Kelas 4 Semester Ganjil

Hardiknas kanggo mengeti wiyosane . . . . a.    Jendral Sudirman         c.  Ki Hajar Dewantara b.    Dr. Soetomo     d. Ir. Soekarno Demam berdarah iku penyakit seng .... more detail
PKN Kelas 2 semester ganjil

PKN Kelas 2 semester ganjil

Hardiknas kanggo mengeti wiyosane . . . . a.    Jendral Sudirman         c.  Ki Hajar Dewantara b.    Dr. Soetomo     d. Ir. Soekarno Demam berdarah iku penyakit seng .... more detail
UTS Kelas 1

UTS Kelas 1

Hardiknas kanggo mengeti wiyosane . . . . a.    Jendral Sudirman         c.  Ki Hajar Dewantara b.    Dr. Soetomo     d. Ir. Soekarno Demam berdarah iku penyakit seng .... more detail